PRZENOŚNE ŁADOWARKI EV

EVA03B

EVA07B

EVA11B

EVB POWER DC
120kW - 240kW

TRiNiTY

Jedna stacja EVB Power DC w wersji TRiNiTY może równocześnie ładować dużą mocą TRZY samochody elektryczne w tym samym czasie! Każde stanowisko przy pojedynczym ładowaniu umożliwia podanie pełnej wartości mocy 120 kW lub 240 kW.

Przeznaczona do ładowania aut z dużą pojemnością baterii w przestrzeni
ogólnodostępnej oraz przemysłowej.

STACJE ŁADOWANIA DC

moc do 320kW

EVB POWER DC

EVB WALLBOX DC

EVB POWER ADVERT DC

STACJE ŁADOWANIA AC

EVB ADVERT AC

EVB ADVERT AC MODEL S

PODZIEMNA STACJA ŁADOWANIA
EVB POWER DC UG

350kW

KONTAKT

SEKRETARIAT

office@evbgroup.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Karolina Łukaszewska
Manager ds. Klientów Kluczowych
+48 539 905 442

karolina@evbgroup.pl

DZIAŁ REALIZACJI

Artur Biela
Koordynator ds. Realizacji Inwestycji
+48 664 445 025

artur@evbgroup.pl

DANE FIRMY

EVB Spółka z o.o., Piekary 363, 32-060 Liszki
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście,
XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 9442277039 I
Regon 522298691
BDO: 000586043
KRS 0000977130
Kapitał Zakładowy: 5 000 PLN

Wyślij