Partnerzy

PRZENOŚNE ŁADOWARKI EV

EVB-LP03B

EVB-LP07B

EVB-LP11B

EVB-LP22B

STACJE ŁADOWANIA DC

moc do 480kW

EVB TRiNiTY DC

Jedna stacja EVB Power DC w wersji TRiNiTY może równocześnie ładować dużą mocą TRZY samochody elektryczne w tym samym czasie! Każde stanowisko przy pojedynczym ładowaniu umożliwia podanie pełnej wartości mocy 120 kW lub 240 kW.

Przeznaczona do ładowania aut z dużą pojemnością baterii w przestrzeni
ogólnodostępnej oraz przemysłowej.

EVB POWER DC

EVB WALLBOX DC

EVB POWER ADVERT DC

EVB ULTRA DC

EVB ULTRA ADVERT DC

EVB 2M DC

EVB MOBILEBOX DC 30kW

EVB MOBILEBOX DC

STACJE ŁADOWANIA AC

EVB 2M AC

EVB WALLBOX 2M AC

EVB WALLBOX 1M AC

EVB WALLBOX NANO AC

EVB 4M AC

EVB SLIM AC

EVB 1M AC

INBOX

EVB E-WALL AC

Stacje EVB e-wall to idealne rozwiązanie do nowopowstających domów jedno i wielorodzinnych. Stacje są montowane w ścianie, co znacznie ułatwia użytkowanie oraz pozwala zachować estetyczny wygląd elewacji.

Dobór mocy w zakresie od 3,7 do 22 kW w wersji jedno i trójfazowej.
Stacje wyposażamy w trzech wariantach złączy:

– Gniazdo typ 2
– Wtyczka typ 2 z kablem prostym do 6 m
– Wtyczka typ 2 z kablem spiralnym do 4,8 m

PODZIEMNA STACJA ŁADOWANIA
EVB POWER DC UG

1 MW

KONTAKT

DZIAŁ ADMINISTRACJI
ANNA KUBICKA
Specjalista ds. Administracji
+48 664 015 928
anna.kubicka@evbgroup.pl
DZIAŁ HANDLOWY
KAROLINA ŁUKASZEWSKA
Manager ds. Klientów Kluczowych
+48 539 905 442
karolina@evbgroup.pl
DZIAŁ REALIZACJI
ARTUR BIELA
Koordynator ds. Realizacji Inwestycji
+48 664 445 025
artur@evbgroup.pl
BIURO
Ul. Kobierzyńska 211B/2
30-382 Kraków
DANE FIRMY
EVB Spółka z o.o., Piekary 363, 32-060 Liszki
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieście,
XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 9442277039 I
Regon 522298691
BDO: 000586043
KRS 0000977130
Kapitał Zakładowy: 5 000 PLN

Wyślij