SMART HOME CHARGE

Moduł SHC przeznaczony jest do instalowania w wybranym miejscu instalacji elektrycznej. Zabudowa modułowa umożliwia montaż w istniejących rozdzielnicach, tablicach elektrycznych oraz dedykowanych rozdzielnicach TEV (informacja u Producenta). Płynne zarządzanie mocą może odbywać się na poziomie całego obiektu lub dla wybranego obszaru.

Moduł SHC umożliwia zarządzanie jedna przydomową stacją ładowania oraz wieloma stacjami ładowania w jednym czasie na parkingach wielostanowiskowych, np. w budownictwie wielorodzinnym, obiektach biurowych czy przestrzeni publicznej. Dobór wariantu modułu SHC uzależniamy od całkowitej dostępnej mocy do ładowania oraz planowanej liczby stacji ładowania na obiekcie.

Smart Home Charge dostępny jest w kilku konfiguracjach:
SHC 22, SHC 44, SHC 100, SHC 200, SHC 350.

 

W skład modułu SHC wchodzą następujące elementy:

 •  miernik energii elektrycznej EM1 do 22 kW (32A)
 •  sterownik SHC do zarządzania bilansem mocy w obrębie dom/stacja ładowania

Adaptacja mocy

Stacje ładowania pojazdów EVB pracują dzięki zaawansowanym sterownikom zapewniającym niezawodną komunikację z pojazdem i użytkownikiem, Aby łatwiej zarządzać mocą na obiekcie, na którym zainstalowane są stacje ładowania dodaliśmy funkcję umożliwiającą adaptację mocy popranej przez stację ładowania do mocy pobieranej przez całą instalację elektryczną na obiekcie, tak, aby nie przekroczyć przydziału mocy zamówionej u sprzedawcy energii.

Optymalizacja

System analizuje w czasie rzeczywistym aktualny pobór mocy na obiekcie i wylicza jaką moc może udostępnić na ładowanie samochodów elektrycznych w garażu. Kiedy system zaobserwuje wyższy chwilowy pobór mocy w obiekcie ograniczy moc przeznaczoną na ładowanie samochodów w garażu unikając jednocześnie przekroczenia dostępnej mocy. Kiedy system zaobserwuje spadek pobieranej energii „pozwoli” stacjom ładowania na skierowanie do samochodu większej mocy. Zastosowanie modułu SHC pozwala zoptymalizować dostępną moc na obiekcie umożliwiając ładowanie jednocześnie większej liczby samochodów największą dostępną chwilowo mocą.

Stacje ładowania

Rozwiązanie SHC jest dostępne dla wszystkich stacji AC i DC:

 • EVB Nano AC
 • EVB Wallbox 1M AC
 • EVB Wallbox DC
 • EVB Power DC
 • EVB Power Advert DC
 • 2M AC
 • EVB 2M
 • SLIM AC
 • EVB 2M AC
 • EVB Advert AC