Imię i Nazwisko
Email
NIP firmy
Telefon
1. 
Jaki jest jeden z popularnych standardów komunikacji między platformą operatorską a stacją ładowania?

2. 
Jakie są typowe standardy konektorów używane w stacjach ładowania prądem stałym (DC)?

3. 
Jakie jest znaczenie koloru niebieskiego na sygnalizacji stacji ładowania?

4. 
Jaka jest minimalna odległość posadowienia stacji ładowania od budynku mieszkalnego zgodnie z przepisami pożarniczymi?

5. 
Jaka jest typowa maksymalna moc ładowania dla stacji ładowania prądem zmiennym (AC)?